logo

khai giang NH 2023-2024

Lễ Khai giảng năm học

Khai giảng NH 2022-2023

Kỷ niệm 40 năm ngày NGVN 20/11

Kỷ niệm 20 năm thành lập trường

Khen thưởng

Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN

Năm học 2014 - 2015

Về nguồn
1

Hình ảnh tiêu biểu