THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016
Cập nhật: 14.07.2015 12:33
Trường THCS La Ngà thông báo thời gian tựu trường năm học 2015 - 2016 vào lúc 6h30 ngày 03 tháng 8 năm 2015.