ĐĂNG KÝ THI ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2020 - 2021 CHO NHỮNG HỌC SINH BỊ RỚT TỐT NGHIỆP CÁC NĂM HỌC TRƯỚC
Cập nhật: 05.04.2021 02:58

Trường THCS La Ngà thông báo tất cả những học sinh bị rớt tốt nghiệp những năm trước. Nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021, thì gặp cô Vũ Thị Gấm - Phó Hiệu trưởng để đăng ký. Thời gian hạn chót ngày 20/4/2021.