logo

kế hoạch nuôi heo đất thực hiện phong trào" Cây mùa xuân" năm học 2022-2023

Cập nhật: 16.12.2022 02:45 - Lượt xem: 34
Phong trào nhằm giáo dục cho học sinh tinh thần tương thân tương ái và giúp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có những món quà tết đầy ý nghĩa.

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG THCS LA NGÀ NĂM 2014

Cập nhật: 24.09.2014 09:01 - Lượt xem: 1,043

KẾ HOẠCH HỘI THI LỒNG ĐÈN

Cập nhật: 15.09.2014 10:16 - Lượt xem: 1,189

BÁO CÁO THÀNH TÍCH LIÊN ĐỘI MẠNH CẤP TỈNH

Cập nhật: 15.09.2014 10:14 - Lượt xem: 2,886

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HÈ 2014

Cập nhật: 22.05.2014 04:28 - Lượt xem: 1,294

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA TRƯỜNG THCS LA NGÀ

Cập nhật: 22.03.2014 02:13 - Lượt xem: 1,368

Lịch sử ngày truyền thống học sinh - Sinh viên

Cập nhật: 03.03.2014 03:30 - Lượt xem: 1,188

chương trình công tác Đội năm học 2013 - 2014

Cập nhật: 03.03.2014 03:19 - Lượt xem: 1,299

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Cập nhật: 15.01.2014 04:13 - Lượt xem: 1,311
1

Hình ảnh tiêu biểu