logo

kế hoạch Hội thi " Lồng đèn tuổi thơ" năm học 2023-2024

Cập nhật: 15.09.2023 10:01 - Lượt xem: 6

kế hoạch Hội khoẻ phù đổng cấp trường

Cập nhật: 15.09.2023 09:56 - Lượt xem: 4

kế hoạch nuôi heo đất thực hiện phong trào" Cây mùa xuân" năm học 2022-2023

Cập nhật: 16.12.2022 02:45 - Lượt xem: 122
Phong trào nhằm giáo dục cho học sinh tinh thần tương thân tương ái và giúp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có những món quà tết đầy ý nghĩa.

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG THCS LA NGÀ NĂM 2014

Cập nhật: 24.09.2014 09:01 - Lượt xem: 1,107

KẾ HOẠCH HỘI THI LỒNG ĐÈN

Cập nhật: 15.09.2014 10:16 - Lượt xem: 1,275

BÁO CÁO THÀNH TÍCH LIÊN ĐỘI MẠNH CẤP TỈNH

Cập nhật: 15.09.2014 10:14 - Lượt xem: 3,108

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HÈ 2014

Cập nhật: 22.05.2014 04:28 - Lượt xem: 1,355

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA TRƯỜNG THCS LA NGÀ

Cập nhật: 22.03.2014 02:13 - Lượt xem: 1,427

Lịch sử ngày truyền thống học sinh - Sinh viên

Cập nhật: 03.03.2014 03:30 - Lượt xem: 1,251
12

Hình ảnh tiêu biểu