logo

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp THCS cho các e HS đang học lớp 11,12 THPT

Cập nhật: 23.12.2022 10:05 - Lượt xem: 233
Những em học sinh đang học lớp 11, 12 các trường THPT  và các năm trước tốt nghiệp THCS tại trường THCS La Ngà chưa đến nhận bằng thì nhanh chóng đến trường THCS La Ngà để nhận. Thời gian: vào thứ 5 hàng tuần. Buổi sáng: từ 8h30 đến 10h30; buổi chiều tử 14h30 đến 16h30 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH VÀO HỌC TRỰC TUYẾN

Cập nhật: 20.04.2020 04:10 - Lượt xem: 2,242

TÀI LIỆU THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 - 2016

Cập nhật: 02.12.2015 07:28 - Lượt xem: 2,160

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2015 - 2016

Cập nhật: 16.07.2015 09:39 - Lượt xem: 2,098

THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Cập nhật: 14.07.2015 12:39 - Lượt xem: 2,324

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015 - 2016

Cập nhật: 08.04.2015 10:01 - Lượt xem: 1,752
123

Hình ảnh tiêu biểu