logo

Giới thiệu trường THCS La Ngà

Cập nhật: 26.11.2022 09:33 - Lượt xem: 17,171

Đội ngũ giáo viên

Cập nhật: 26.11.2022 09:38 - Lượt xem: 9,430

Thành tích trường THCS La Ngà

Cập nhật: 26.11.2022 09:39 - Lượt xem: 5,631

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Cập nhật: 26.11.2022 09:41 - Lượt xem: 4,823

Ca khúc La Ngà trường tôi

Cập nhật: 26.11.2022 09:41 - Lượt xem: 5,441
1

Hình ảnh tiêu biểu