logo
Cập nhật: 16.07.2015 09:39 - Lượt xem: 2,168

         UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THCS LA NGÀ                                          Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

           Số: 01/TBTS/THCS-LN                                                      Phú Ngọc , ngày 14 tháng  07 năm 2015

                                                                                                           

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO HỌC LỚP 6  NĂM HỌC 2015 - 2016

- Thực hiện hướng dẫn số 04/HD-PGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Định Quán (V/v: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015-2016)

- Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2015-2016 của trường THCS La Ngà. Nay Trường THCS La Ngà thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015-2016 của trường như sau:

1- Năm học 2015-2016 trường THCS La Ngà tuyển sinh vào lớp 6 với số lượng học sinh 218 /07 lớp thuộc đối tượng như sau:

a. Học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học thuộc các trường tiểu học Phú Ngọc B,  TH Quang Trung và học sinh trừơng tiểu học Hùng Vương hiện đang cư trú tại xã Phú Ngọc từ km 106,5 quốc lộ 20 (từ khu dân cư 1,2,3,4 ấp 3 Phú Ngọc) trở về cầu La Ngà (học sinh dự tuyển không phải là học sinh trường tiểu học Phú Ngọc B, Quang Trung thì phải photo hộ khẩu nơi cư trú nộp kèm).

b. Độ tuổi:

- Tuổi quy định của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi.

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở các cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vo lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở  tuổi cao hơn 3 tuổi so với độ tuổi quy định.

2- Hồ Sơ tuyển sinh:

* Mỗi học sinh dự tuyển phải  có đầy đủ các loại hồ sơ như sau:

a-   Đơn xin vào lớp 6 (Mẫu phát hành tại trường THCS La Ngà).

b-  Học bạ tiểu học hợp lệ (Bản chính), có xác nhận đã hòan thành chương trình tiểu học, trong đó có bản sao giấy khai sinh đã dán và đóng dấu giáp lai của trường tiểu học.

c-   Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

d-  1 bản sao giấy khai sinh hợp lệ (giấy khai sinh trong học bạ phụ huynh mang theo 1 bản sao giấy khai sinh công chứng nộp kèm).

e-  Bản sao hộ khẩu (công chứng) hoặc xác nhận của UBND xã, TT nơi cư trú đối với những trường hợp học sinh xét tuyển theo hộ khẩu.

* Toàn bộ hồ sơ đựng phong bì hồ sơ khổ 20x30cm (phát hành tại trường)

3- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 21/07/2015 đến hết ngày24/07/2015

* Sáng: 8h00’ – 10h30’

* Chiều: 14h00’ đến 16h30’

* Địa điểm: Văn phòng trường THCS La Ngà

4- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25 /07/2015 đến hết ngày30/07/2015

* Sáng: 8h00’ – 10h30’

* Chiều: 13h30’ đến 16h30’

       (Trừ ngày chủ nhật)

* Địa điểm: Văn phòng trường THCS La Ngà.

5- Tiến hành xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển tạm thời vào học lớp 6 của trường THCS La Ngà năm học 2015-2016: Ngày 03/08/2015.

Yêu cầu các cha mẹ học sinh đôn đốc con em mình thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên.

Nơi nhận :                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

-          Phòng GD (để báo cáo);

-          UBND xã Phú Ngọc (để báo cáo);

-          Ban VHTT Xã Phú Ngọc  (nhờ thông báo);

-          Các trường tiểu học: Phú Ngọc B, Quang Trung (nhờ thông báo);

-          Niêm yết tại trường;                                                                                  TRẦN VĂN THUẬT

-          Các thành viên HĐTS trường;

-          Lưu hồ sơ tuyển sinh.

 

 

 

 

 


Hình ảnh tiêu biểu