logo
Cập nhật: 16.07.2015 04:19 - Lượt xem: 1,784
Thực hiện kế hoạch Liên tịch của Huyện đoàn- Phòng GD & ĐT - Ban chỉ huy Quân sự huyện Định Quán về việc tổ chức lớp Học kỳ trong Quân đội năm 2015, trường THCS La Ngà thông báo chiêu sinh như sau:
- Đối tượng: Học sinh khối 6, 7, 8, 9.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 7 năm 2015.
- Kinh phí: Học sinh tự đóng 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi ngàn đồng).
- Thời gian đăng ký: hạn chót ngày 20 tháng 7 năm 2015. Đăng ký trực tiếp cho thầy Tùng (SĐT: 0989.705.160)


Hình ảnh tiêu biểu