logo
Cập nhật: 10.04.2015 02:23 - Lượt xem: 1,870
1. Nguyễn Bích Ngọc - Giải ba môn Địa lí.
2. Nguyễn Đan Ni - Giải ba môn Địa lí.
3. Lê Trúc Quỳnh - Giải nhì môn Ngữ văn.
4. Nguyễn Trúc Như - Giải ba môn Sinh học.
5. Nguyễn Ngọc Minh Quân - Giải ba môn Tin học.
6. Nguyễn Minh Thảo - Giải ba môn Vật lý.

Hình ảnh tiêu biểu