logo
Cập nhật: 10.02.2015 02:41 - Lượt xem: 1,580
     Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Căn cứ kế hoạch số 134-KH/HU ngày 30/10/2014 của Ban Thuờng vụ Huyện uỷ Định Quán về đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 12/11/2014 của Ban thuờng vụ Đảng uỷ xã Phú Ngọc về việc  tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.
    Ngày 27 tháng 01 năm 2015 Chi bộ Trường THCS La Ngà, thuộc Đảng bộ xã Phú Ngọc, tiến hành Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015-2017.
Đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phú Ngọc nhiệm kỳ 2015-2020. 
    Đến dự Đại hội có: :Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng uỷ xã Phú Ngọc, Đ/c Khúc Thanh Tịnh – Phó BT thuờng trực, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Đ/c Nguyễn Văn Sang – Uỷ viên Thường vụ, Chủ tịch UBND xã Phú Ngọc, Đ/c Nguyễn Thị Thiện – Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND xã Phú Ngọc, Dự đại hội còn có các đồng chí trong ban dân vận, ban tuyên giáo, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ xã Phú Ngọc, các đồng chí đại diện cấp uỷ của 15 chi bộ bạn thuộc Đảng bộ xã Phú Ngọc.
     Đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 3 đồng chí: Trần Văn Thuật - Bí thư, Nguyễn Thị Thu Hương - P.Bí thư, Nguyễn Phước Ái Tân - Chi ủy viên.

Hình ảnh tiêu biểu