logo
Cập nhật: 05.05.2014 11:21 - Lượt xem: 1,429
4 đối tượng được tuyển thẳng vào THPT

(ĐN)- Theo quy chế mới của Bộ GD-ĐT, 4 đối tượng được tuyển thẳng vào bậc THPT gồm: Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh khuyết tật và học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
Việc cộng điểm ưu tiên cho các đối tượng cũng được quy định như sau:
Cộng 3 điểm đối với con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như: thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.
Cộng 2 điểm đối với con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con thương binh mất sức lao động dưới 81%, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
Cộng 1 điểm đối với người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, là người dân tộc thiểu số, người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Theo báo Đồng Nai.

Hình ảnh tiêu biểu