logo
Cập nhật: 26.11.2022 09:41 - Lượt xem: 4,823
  • Tổng số phòng học: 27 phòng (kiên cố 100%). 
  • Không có phòng tạm, phòng mượn. 
  • Trường có 1 phòng thư viện, được công nhận thư viện tiên tiến theo quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
  • Trường có 02 phòng máy vi tính để giảng dạy, số máy hiện có 46. 
  • Tất cả phòng học đều có tivi
  • Có 02 máy chiếu, 05 laptop.
  • Có các phòng học bộ môn: 2 phòng Nhạc, 1 phòng Lý, 1 phòng Hóa, 1 phòng CNTT và 2 phòng sử dụng thiết bị tiên tiến (MiniOlab và IRS).Bài viết liên quan

Hình ảnh tiêu biểu