logo
Cập nhật: 15.01.2014 10:40 - Lượt xem: 3,545
  • Tổng số phòng học: 27 phòng (kiên cố 100%). 
  • Không có phòng tạm, phòng mượn. 
  • Trường có 1 phòng thư viện, được công nhận thư viện tiên tiến theo quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
  • Trường có 02 phòng máy vi tính để giảng dạy, số máy hiện có 45. 
  • Có 10 máy chiếu, 05 laptop.
  • Có các phòng học bộ môn: 2 phòng Nhạc, 1 phòng Lý, 1 phòng Hóa, 1 phòng CNTT và 2 phòng sử dụng thiết bị tiên tiến (MiniOlab và IRS).
Bài viết liên quan

Hình ảnh tiêu biểu