logo
Cập nhật: 26.11.2022 09:38 - Lượt xem: 9,376
BAN GIÁM HIỆU VÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRƯỜNG THCS LA NGÀ 

BAN GIÁM HIỆU :Nguyễn Phước Ái Tân
Phó Hiệu trưởng

TỔ TOÁN - TIN:
 
Đào Thị Hồng Nhung


Lê Đình Hổ
 
Lê Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Thị Mai Thi
 
Nguyễn Thị Thu Thùy
 
Phan Thái Sơn
 

 
 
Trần Hưng Nguyên
 
Trần Lê Trường Nguyên
 


Vũ Thị Gấm
 


TỔ NGỮ VĂN:
 
Đặng Đình Hoàn

Đoàn Thị Kim Hoa

Lâm Thị Trang
Lê Thị Thúy Phượng

Nguyễn Thị Bích Thủy
 
 
Nguyễn Thị Hiến
 
 
Phạm Văn Thắng
 

 

 
 

TỔ LÝ - KỸ THUẬT - THỂ DỤC


Ngô Thị Hoà 
 

 
Nguyễn Thanh Nhàn
 
Nguyễn Thị Minh Hương

Nguyễn Thị Thúy LạcTrần Xuân Lâm
 
Vương Văn Hưng
 
Vũ Văn Kiên
   

TỔ ANH- NHẠC - HỌA


Bùi Thị Hằng
 
Chu Thị Hiền
 
Đỗ Thị Việt Nga
 
Giang Đức Hà
 
Nguyễn Phước Ái Tân
 
Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Phạm Thị Hồng Nhung
 
Phạm Thị Thanh Huyền
 
Trần Thị Thúy
   

TỔ SINH - HÓA

Bùi Thị Quỳnh
 
Nguyễn Ngọc Phương
 
Nguyễn Thị Hằng
 
Ngô Thanh Tuấn
 

 
Nguyễn Thị Thu Hương
 
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
Nguyễn Thị Thùy Trang
 
Tôn Nữ Ái Thị Mỹ Lan
 
Trần Thị Quyên
   

TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
 
Đặng Thị Kim Châu
 
Đào Thị Hương Trà
 

 

 
Mai Thị Huyền
 
Phạm Thị Mai Hiên

Nguyễn Trọng Hưng

Nguyễn Văn Tùng
 
Phạm Thị Bích Thuận
 
Tôn Thị Lan
   
TỔ VĂN PHÒNG
 

 
Nguyễn Viết Bình
 
Phùng Thị Hà
 
Trần Quốc Kiều Chinh
 

 

Nguyễn Cường
   

Hình ảnh tiêu biểu