logo
Cập nhật: 05.04.2021 03:02 - Lượt xem: 872

Trường THCS La Ngà thông báo tất cả những học sinh bị rớt tốt nghiệp những năm trước. Nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021, thì gặp cô Vũ Thị Gấm - Phó Hiệu trưởng để đăng ký. Thời gian hạn chót ngày 20/4/2021.

Hình ảnh tiêu biểu