logo
Cập nhật: 21.03.2020 03:12 - Lượt xem: 1,986
- Đối tượng tham gia: Học sinh khối 8, 9 trường THCS La Ngà.
- Hình thức thi: Thi trực tuyến trên trang giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn
- Thời gian thi: Hạn chót ngày 23/3/2020.

Hình ảnh tiêu biểu